เห็ด กระบองเพชร [และ] ประตูสู่การรับรู้: จากโฮโมเซเปียนส์ถึงบุพผาชน | Mushrooms Cactus [and] The Doors of Perception: From Homo Sapiens to hippie

หลายคนที่เคยกินเห็ด เคยเลี้ยงกระบองเพชร แต่มันเกี่ยวกับ …

Read moreเห็ด กระบองเพชร [และ] ประตูสู่การรับรู้: จากโฮโมเซเปียนส์ถึงบุพผาชน | Mushrooms Cactus [and] The Doors of Perception: From Homo Sapiens to hippie

Bodies without Organs [BWO] and Assemblages – มองแนวคิด จิลล์ เดอเลิซ เชิงสุนทรียะผ่านประติมากรรมของเดวิด อัลท์เมจ์ (ตอนที่1)

เขียนและเรียบเรียงโดย ผิว มีมาลัย หัวข้อ Mechanic Assem …

Read moreBodies without Organs [BWO] and Assemblages – มองแนวคิด จิลล์ เดอเลิซ เชิงสุนทรียะผ่านประติมากรรมของเดวิด อัลท์เมจ์ (ตอนที่1)

คำเตือนก่อนการล่มสลาย ธนาคารทางปัญญา กับปัญหาโควิด – 19 (2/2)

มหาลัยล่องตรึก คอนเท้น (2)คำเตือนก่อนการล่มสลาย ธนาคารท …

Read moreคำเตือนก่อนการล่มสลาย ธนาคารทางปัญญา กับปัญหาโควิด – 19 (2/2)

คำเตือนก่อนการล่มสลาย   ธนาคารทางปัญญา กับปัญหา  โควิด – 19 (1/2)

บทความโดย คมกฤช มาลี ปฏิเสธไม่ได้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบ …

Read moreคำเตือนก่อนการล่มสลาย   ธนาคารทางปัญญา กับปัญหา  โควิด – 19 (1/2)