News

The missing people : คนหมายเลยสูญ

DEC 8, 2020

Sotus Objects มีวันนี้เพราะพี่ให้ : บทความว่าด้วย “โซตัสกับการรับน้องในสถาบันศิลปะ”

OCT 28, 2020

“ทรงผมนักเรียน” ละเมิด หรือ ฝึกระเบียบ

AUG 20, 2020

โศกนาฏกรรม ความปกติใหม่ (หรือไม่?)

MAY 14, 2020